Corttex Web Randevu

Hastalarımızın Dikkatine !
Ergen Psikiyatri Polikliniğinde 16-21 yaş grubunabakılmaktadır. Randevu alırken; Psikiyatri Polikliniğinin altında yer alanERGEN PSİKİYATRİSİ nden alınız.1994 -1999 (16-21y.) doğumluların erişkinpsikiyatri polikliniklerinden alınan randevuları kabul edilmeyecektir.


Online Randevu sisteminde randevu planı 5 günlük düzenlenmektedir.

Pazartesi Günü: Dahiliye, Gastroenteroloji,Nefroloji, Romatoloji, Endokrin, Diyabet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Poliklinikleriiçin saat 09:00'dan itibaren randevu günlerini görebilirsiniz. 
Salı Günü: Kardiyoloji, Nöroloji, GöğüsHastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Anestezi poliklinikleriiçin saat 09:00'dan itibaren randevu günlerini görebilirsiniz. 
Çarşamba Günü: 
Kulak Burun Boğaz, Dermatoloji,Genel Cerrahi ve Üroloji poliklinikleri için saat 09:00'dan itibaren randevu günlerinigörebilirsiniz. 
Perşembe Günü: 
Psikiyatri, Enfeksiyon, ÇocukCerrahisi, Kadın Doğum, Ortopedi, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahi Poliklinikleriiçin saat 09:00'dan itibaren randevu günlerini görebilirsiniz. 
Cuma Günü: 
Çocuk Bölümleri, Onkoloji ve GözHastalıkları Poliklinikleri için saat 09:00'dan itibaren randevu günlerini görebilirsiniz. 

Online Randevu Sistemimizdenrandevu alamayan hastalarımızın muayene olabilmek için hastanemiz danışmadannumara almaları gerekmektedir. Numaratörler saat 07.00 de açılmaktadır.Numaratörden alınacak numara her poliklinikiçin sınırlı sayıdadır. 

Online Randevu Sistemindenrandevu alan hastalarımız randevu saatinden 10 dak. önce ilgili polikliniksekreterliğine müracaat etmelidir.


Gelemeyeceğiniz randevularınızı sistemden  İPTAL  etmeyiunutmayınız.

Yatan Hasta ve Acil Hastalaröncelikli olduğu için, poliklinik hastaları randevu saatlerinde aksamaolabilir.


Randevular ile ilgili sorularınızı 

hastanehi@kocaeli.edu.tr mailadresine bildirebilirsiniz.

 

DAHİLİ BÖLÜMLER

ÇOCUK BÖLÜMLERİ 

Dahiliye Polikliniği 

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği 

Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği 

Çocuk Onkoloji Polikliniği 

Diyabet Polikliniği 

Çocuk Gastroloji Polikliniği 

Endokrinoloji Polikliniği 

Çocuk Sağlığı ve Hast. Polikliniği 

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği 

Fizik Tedavi ve Reh. Polikliniği 

Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Polikliniği

Gastroenteroloji Polikliniği 

Çocuk Nefroloji Polikliniği 

Göğüs Hastalıkları Polikliniği 

Çocuk Romatoloji  Polikliniği 

Hematoloji Polikliniği 

CERRAHİ BÖLÜMLER 

Kardiyoloji Polikliniği 

Anestezi Polikliniği 

Nefroloji Polikliniği 

Beyin Cerrahi ( Nöroşirurji) Polikliniği 

Nöroloji Polikliniği 

Genel Cerrahi Polikliniği 

Onkoloji Polikliniği 

Göğüs Cerrahi Polikliniği 

Psikiyatri Polikliniği 

Göz Hastalıkları Polikliniği 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği 

 

Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği 

 

Kulak Burun Boğaz Polikliniği 

 

Plastik Cerrahi Polikliniği 

 

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği 

 

Üroloji Polikliniği 

© 2012 CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş.